April Celestial Events

April 1, Moon on Antares/Aldebaran Axis
April 4, Last Quarter Moon
April 6, Moon conj Saturn
April 7, Moon conj Jupiter
April 12, New Moon
April 14, Moon at Apogee
April 17, Moon conj (occults) Mars
April 19, Mercury at Superior Conjunction
April 20, First Quarter Moon
April 22, Lyrid Meteor Shower
April 27, Mercury at Perihelion and Super Full Moon
April 29, Moon conj Antares
April 30, Sun conj Uranus

Astrollogy Concepts